Wednesday, September 12, 2012

(The educational value of the tablet-pc) | De didactische waarde van de tablet-pc | NVMO Round Table Session

De didactische waarde van de tablet-pc. Eerste ervaringen met het gebruik van iPads in het medisch onderwijs. P. Room, A.J.P. van den Brekel, L.A. Teeuwen. UMCG, Groningen Round Table Session at NVMO Congres 2012, 15 en 16 november 2012, Maastricht


RONDETAFELSESSIE

Abstract: De didactische waarde van de tablet-pc.Eerste ervaringen met het gebruik van iPads in het medisch onderwijs.
P. Room, A.J.P. van den Brekel, L.A. Teeuwen. UMCG, Groningen.
Achtergrond:

De tablet is een computer die in de hand kan worden gebruikt. Voorzien van multi touch-scherm en hoge resolutie display is deze interactieve gadget bezig aan een spectaculaire opmars. Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwe apps (applicaties) die bruikbaar zijn in het onderwijs.

Maar hoe staat het met het gebruik ervan in het medisch onderwijs? Wat is het voordeel van de tablet boven de labtop? Zijn de touch screens wel zo intuïtief als beweerd wordt? Wat is de kwaliteit/prijsverhouding van de applicaties (apps)? Wat is het verschil tussen een iPad en een Android tablet? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat is het oordeel van de gebruikers, in het bijzonder die van de studenten?

Anatomie is een zeer visueel ingesteld basisvak en op snijzaal wordt naast het kadavermateriaal veel gebruik gemaakt van modellen en anatomische atlassen, met alle beperkingen van dien. Dit voorjaar zijn we gestart met het gebruik van iPads voorzien van anatomie apps op snijzaal.

De Centrale Medische Bibliotheek heeft de laatste jaren iPads uitgeleend aan medische gebruikers.
De ervaringen met beide projecten vormen de basis voor deze rondetafelsessie.

Doel:
Het primaire doel van de rondetafelsessie is uitwisseling van eerste ervaringen met het gebruik van tablet computers in het medisch onderwijs door aanbieders (docenten) en gebruikers (clinici en studenten) met als uiteindelijke doel: meer inzicht in het onderwijskundig gebruik van de tablet.

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit al diegenen die geïnteresseerd zijn in de didactische toepassing van tablet-pc’s in het onderwijs.

Opzet:
Na korte inleidende presentaties van drie ervaringsdeskundigen (docent, medische informatie specialist, student) volgt een discussie over de sterke en zwakke punten van de tablet. Hierbij komen technische, didactische en logistieke aspecten aan de orde.

Maximum aantal deelnemers: 50

Programma in grote lijnen:
inleidende presentaties:
-P. Room, docent Anatomie, UMCG
-L.A. Teeuwen, student geneeskunde, UMCG
-A.J.P. van den Brekel, medische informatie specialist Centrale Medische Bibliotheek, UMCG

Gestructureerde discussie tav de ervaringen met implementatie, techniek, onderwijs, gebruikersgroepen, uitleenfaciliteiten, educatief materiaal, distributie, financiën, etc …...

Trefwoorden: tablet, iPad, didactiek, anatomie, app

Post a Comment